Στρατής Κολυμπιανάκης

Υπογονιμότητα - Εξωσωματική Γονιμοποίηση
ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας μετά από εργασία δύο ετών δημοσίευσε τους δείκτες εκείνους με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί η επίδοση του κλινικού ιατρού στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται το ποσοστό ακύρωσης του κύκλου IVF, η εμφάνιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, το ποσοστό των ώριμων ωαρίων, το ποσοστό επιπλοκών μετά την IVF, το ποσοστό εγκυμοσύνης και το ποσοστό πολλαπλής κύησης.

Οι δείκτες αυτοί συμπληρώνουν τους δείκτες εκτίμησης της ποιότητας στο εμβρυολογικό εργαστήριο που η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας δημοσίευσε το 2017.

Από κοινού οι δείκτες εκτίμησης της κλινικής και της εμβρυολογικής πράξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσιών στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, αποτελώντας μέρος της συνολικής εκτίμησης ποιότητας των κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης και βάση για την εκπαίδευση στην υποειδικότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Screenshot 2021-07-24 at 1.17.24 PM.png