ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στην Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.) διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Δίδυμος κύηση. Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιπλοκών». Οι δίδυμες και γενικότερα οι πολύδυμες κυήσεις συσχετίζονται με αυξημένη περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Παράλληλα η συχνότητα των κυήσεων αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά και αποτελούν πλέον συχνό πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η σωστή επιλογή των περιπτώσεων οι οποίες ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και θα χρειαστούν ειδική φροντίδα από εξειδικευμένους γιατρούς είναι έργο του γενικού Μαιευτήρα-Γυναικολόγου, ο οποίος άλλωστε είναι ο πρώτος που θα έρθει σε επαφή με αυτές τις κυήσεις.

Στόχος αυτού του webinar ήταν να παρουσιαστούν οι ιδιαιτερότητες των διδύμων να συζητηθούν τα συνηθέστερα προβλήματα και η πρόγνωση και φυσικά να προσδιοριστούν εκείνες οι περιπτώσεις που θα πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και πολύδυμες κυήσεις

Επιστημονικό πρόγραμμα