Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Interactive symposium on evidenced based management of infertility: Madras 12-08-2010, Bombay 14-08-2010.

XI Annual Congress of Trivandrum OBGYN Club: Trivandrum 13-8-2010, 14-08-2010.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Evidence based management of poor ovarian response in IVF

Η αντιμετώπιση της πτωχής απάντησης των ωοθηκών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Πολλά προβλήματα, ωστόσο, στον ορισμό της πτωχής απάντησης, στον σωστό σχεδιασμό των απαραίτητων μελετών και στον μικρό αριθμό ασθενών που τελικά συμμετέχουν σε αυτές, οδηγεί συχνά σε σύγχυση για την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας τόσο τους ειδικούς και πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Στην διάλεξη αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος αυτού βασισμένη μόνο σε ισχυρές αποδείξεις, όπου αυτές υπάρχουν.

Χρήση ανασυνδυασμένης ωχρινοτρόπου ορμόνης (rec LH) και ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (rec FSH) για την διέγερση των ωοθηκών σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση

Η LH είναι βασική ορμόνη στην φυσιολογία του γυναικείου αναπαραγωγικού κύκλου. Ωστόσο, η χρήση της στην εξωσωματική γονιμοποίηση έχει υπάρξει για πολλά χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης. Είναι απαραίτητη η προσθήκη της στη διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών, αυξάνει η προσθήκη της την πιθανότητα εγκυμοσύνης, σε ποιες γυναίκες είναι απαραίτητη η LH, σε ποια δοσολογία και σε ποια φάση της διέγερσης είναι η κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή LH στο φαρμακευτικό σχήμα, είναι μια σειρά από ερωτήματα για τα οποία σήμερα μπορούμε να δώσουμε πειστικές απαντήσεις.