Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Βαρκελώνη έγιναν, με κοινό πρόγραμμα, το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (MSRM) και το Παγκόσμιο Συνέδριο Αντιπαραθέσεων στην Μαιευτική Γυναικολογία και Υπογονιμότητα (COGI). Στόχος του συνεδρίου ήταν να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συναντηθούν με ειδικούς σε όλους τους τομείς της Μαιευτικής Γυναικολογίας και να ενημερωθούν για τα πιο φλέγοντα θέματα και τις πιο σημαντικές αντιπαραθέσεις στο χώρο.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

How to design a study

Ectopic tubal pregnancy: What should be the preferred treatment in the year 2014? Pharmacological treatment- indication, drug, mode of delivery and future fertility perspective