Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στη Ljubljana έγινε το 13ο συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Στόχος του συνεδρίου ήταν να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συναντηθούν με ειδικούς σε όλους τους τομείς της Μαιευτικής Γυναικολογίας και να ενημερωθούν για τα πιο φλέγοντα θέματα και τις πιο σημαντικές αντιπαραθέσεις στο χώρο της Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

How to design a study

The use of androgens in poor responders undergoing in vitro fertilization