Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Macau, στη νότια Κίνα, έγινε το 19ο συνεδριο αντιπαραθέσεων στην Μαιευτική, Γυναικολογία και Υπογονιμότητα, με περίπου 900 συνέδρους από την Ασία. Συζητήθηκαν επίκαιρα κλινικά θέματα, για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα σαφείς απαντήσεις και αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού για το σύγχρονο γυναικολόγο.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Risk involved in ART: Prevention of OHSS & multiple pregnancies

Can we improve response by increasing the dose of Menotropins?

*Yes, higher dose can stimulate oocytes which need higher FSH threshold: Stratis Kolibianakis, Greece

No, the differences are not dependent on the dose but it is the cycle to cycle variation in response that counts: Salim Daya, Canada*

Prevention OHSS one or many strategies?

*IVM for PCOS patients: Jie Qiao, China

Mild stimulation in PCOS patients will decrease OHSS without compromising the result of treatment: Salim Daya, Canada

GnRH-a to trigger ovulation should be used in all PCOS patients to prevent OHSS: Stratis Kolibianakis, Greece*