Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η ωοθήκη και το ενδομήτριο, οι δύο κύριοι παράγοντες στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Πως αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες εκείνες που οι ωοθήκες τους ανεπαρκούν? Πως διατηρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην δημιουργία πολλών εμβρύων και στην διατήρηση ενός ενδομητρίου που μπορεί να υποστηρίξει την εμφύτευση τους?

Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από το πανεπιστήμιο του Kuwait και το Ακαδημαϊκό νοσοκομείο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Strategies for poor responders

Μπορεί να αντιμετωπιστεί η πτωχή απάντηση των ωοθηκών? Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές και πόσο αποτελεσματικές αποδεικνύονται στην κλινική πράξη. Ποιες είναι οι προοπτικές σε ένα ζευγάρι όταν οι ωοθήκες δεν μπορούν να μας δώσουν ένα ικανό αριθμό ωαρίων για να την επίτευξη εγκυμοσύνης?

GnRH agonist and GnRH antagonist: The Physiologic differences and mode of action

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στην φυσιολογία των δύο αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διέγερσης των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση? Πως οι διαφορές δράσης τους μεταφράζονται στην ύπαρξη φαρμάκων εντελώς διαφορετικής φιλικότητας και ασφάλειας προς την ασθενή?