Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Αμβέρσα έγινε το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας με συμμετοχή τόσο από την Ευρώπη αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο σχεδιασμός μελέτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην σύγχρονη Ιατρική, πολύ δε περισσότερο σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τομέα όπως αυτός της Αναπαραγωγής.

  • Πως θέτουμε την σωστή ερώτηση?
  • Πως μπορεί αυτή να απαντηθεί εάν σχεδιαστεί σωστά η αντίστοιχη μελέτη?
  • Πώς αποφεύγουμε το συστηματικό λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα?
  • Πως φτάνουμε στην πιο ακριβή προσέγγιση της αλήθειας στο θέμα που μας αφορά?

Ας σημειωθεί ότι πολλά από τα ερωτήματα που απασχολούν την Ιατρική της Αναπαραγωγής, είναι κοινά ανάμεσα σε ασθενείς και Ιατρούς. Δεν είναι αναγκαίο το ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί να θέσει στον Ιατρό του την σωστή ερώτηση, δεν επιζητεί το ζευγάρι την αλήθεια για την θεραπεία που του είναι απαραίτητη, για την αποτελεσματικότητα της ή τις τυχόν επιπλοκές της?

Η επιλογή της σωστής θεραπείας τόσο από την ιατρική πλευρά όσο και από την πλευρά του ασθενούς προϋποθέτει αφενός ορθή κρίση, αλλά κυρίως πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση. Τα στοιχεία για την ενημέρωση αυτή πρέπει να βασίζονται, αν είναι δυνατόν, σε σωστά σχεδιασμένες μελέτες, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούν να επαληθευτούν από το ζευγάρι και να το βοηθήσουν στις επιλογές του.

Εάν για κάποιο θέμα δεν υπάρχουν δεδομένα που να μπορούν να οδηγήσουν σε σαφή συμπεράσματα τότε η μόνη βοήθεια προέρχεται από την γνώμη-προσωπική άποψη του θεράποντος Ιατρού. Στην περίπτωση αυτή , το ζευγάρι πρέπει να ενημερώνεται ότι αυτό που του μεταφέρεται ως πληροφορία είναι η προσωπική άποψη του Ιατρού και όχι κάτι το οποίο είναι κοινά αποδεκτό χωρίς αμφισβήτηση.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η σπουδαιότητα του ορθού σχεδιασμού επιστημονικών μελετών τόσο για την προώθηση της επιστήμης αλλά και για την διαμόρφωση γνώμης και την ικανότητα ορθής επιλογής από την πλευρά του ζευγαριού που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας.