Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το 26ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με περισσότερους από 9000 συμμετέχοντες.

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας:

Η χρήση των αντισυλληπτικών δισκίων ως προ-θεραπεία πριν την διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η επίδραση των αντισυλληπτικών δισκίων στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Μετά από 6 τυχαιοποιημένες μελέτες φαίνεται ότι το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο περίπου κατά 5% εάν χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του κύκλου αντισυλληπτικά δισκία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πριν τη χρήση των αντισυλληπτικών δισκίων, το ζευγάρι θα πρέπει να ενημερώνεται για το γεγονός αυτό και να αξιολογείται κατά πόσο το πλεονέκτημα που προσφέρει η αντισυλληπτική θεραπεία στον ευκολότερο προγραμματισμό του κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πιο σημαντικό από την μείωση του ποσοστού εγκυμοσύνης.