Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το 28ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ESHRE έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τις 1 έως τις 4 Ιουλίου, με συμμετοχή περισσότερων από 8 χιλιάδων συνέδρων. Το συνέδριο της ESHRE είναι η πιο έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικά με την γονιμότητα και την αναπαραγωγή. Αυτήν τη χρονιά πάνω από 1700 εργασίες υποβλήθηκαν για ανακοίνωση από την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Στα πλαίσια του συνεδρίου οργανώθηκε από την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, η ημερίδα με τίτλο “Optimising the IVF protocol and the use of experimental and adjunctive therapies”. Την ημερίδα αυτή παρακολούθησαν πάνω από 500 άτομα και ήταν από πλευράς συμμετοχής η πιο επιτυχημένη του συνεδρίου.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

What is a poor response and how should it be managed?  

Το, δυστυχώς, πάντα επίκαιρο πρόβλημα της πτωχής ωοθηκικής απάντησης και οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για τη επίλυση του ήταν το θέμα της διάλεξης αυτής.