Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το διεθνές αυτό συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στην Ανάλυα. Στην διάρκεια του ανασκοπήθηκαν και συζητήθηκαν όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα στο χώρο της Αναπαραγωγής, οι νέες και οι μελλοντικές εξελίξεις.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Luteal phase support in IVF

Μια βασισμένη σε αποδείξεις προσέγγιση στο θέμα του ποια πρέπει να είναι η υποστήριξη της ωχρινικής φάσης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Για ποια φάρμακα δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την χρησιμότητα τους και ποια χρησιμοποιούνται χωρίς την ύπαρξη επαρκών αποδείξεων.

Recent advances in the antagonist protocols

Παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων για τα ανάλογα που άλλαξαν την μορφή της διέγερσης των ωοθηκών στην δεκαετία του 2000.