Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε από την Α' Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική το 2nd Hands on Workshop on PGD, Embryo Biopsy & Vitrification. Το συνέδριο περιλάμβανε ομιλίες που αφορούσαν στην προεμφυτευτική διάγνωση στην υαλοποίηση, γαμετών και εμβρύων αλλά και την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στην βιοψία εμβρύων και την υαλοποίηση σε ειδικά διαμορφωμένες συνεδρίες.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Freeze all for all?

Είναι επωφελής η κατάψυξη όλων των εμβρύων και η μεταφορά τους σε επόμενο κύκλο απόψυξης από πλευράς αποτελεσματικότητας και ασφάλειας?