Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στη Λισαβόνα έγινε στα μέσα Ιουνίου του 2015, η μεγαλύτερη εκδήλωση στο χώρο της Αναπαραγωγής στην Ευρώπη, το 31ο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας με περισσότερους από 10.000 συνέδρους.

Η ομάδα μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε μια έντονη παρουσία με πέντε επιστημονικές ανακοινώσεις.

Cytoskeletal analysis by confocal laser scanning microscopy, ultrastructure assessment by transmission electron microscopy and sister chromatid exchange rate in vitrified and fresh human embryos

K. Chatzimeletiou, E. Kolibianakis, Z. Oikonomou, A. Sioga, L. Oikonomou, E. Papadopoulou, Z. Kritsi, P. Vanderzwalmen, B. C. Tarlatzis.

Similar implantation and pregnancy rates using a single medium versus sequential media for embryo culture: a randomized controlled trial I. A. Sfontouris, E. M. Kolibianakis, G. T. Lainas, I. Z. Zorzovilis, G. K. Petsas, T. G. Lainas

Decreased healthcare resource utilization among women undergoing IVF/ICSI treated with GnRH antagonist protocols as compared to GnRH agonist protocols

W. Ledger, S. Crespi, Hu, H2, E. M. Kolibianakis, G. Griesinger

Transdermal testosterone pre-treatment in poor responders undergoing ICSI: a randomized clinical trial

J. K. Bosdou, E. M. Kolibianakis, C. A. Venetis, K. Dafopoulos, L. Zepiridis, K. Chatzimeletiou, A. Makedos, G. Anifandis, C. I. Messini, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, I. E. Messinis, B. C. Tarlatzis.

The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial

G. T. Lainas, J. K. Bosdou, C. A. Venetis, I. A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T. G. Lainas, B. C. Tarlatzis, E. M. Kolibianakis

Παράλληλα, διοργανώσαμε τη προσυνεδριακή ημερίδα με τίτλο:

When IVF fails: optimal management of recurrent implantation failure.

Η προσυνεδριακή αυτή εκδήλωση είχε την υψηλότερη συμμετοχή συνέδρων με 551 συμμετέχοντες ειδικούς στο χώρο της Αναπαραγωγής.

Διάλεξη μετά από πρόκληση:

How important is the peri-ovulatory hormonal environment (estradiol, progesterone, luteinizing hormone) for embryo implantation?