Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, έγινε μαζί με το 5ο συνέδριο της South East European Society Περιγεννητικής Ιατρικής, στη Θεσσαλονίκη.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Υπερηχογραφική εκτίμηση του ωοθηκικού αποθέματος

Στην ομιλία αυτή αναπτύχθηκαν οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης του δυναμικού της ωοθήκης σε ποιότητα άλλά και ποσότητα ωαρίων, δηλαδή του ωοθηκικού δυναμικού. Αυτό είναι εφικτό προσδιορίζοντας τον όγκο, την αιμάτωση άλλα κυρίως τον αριθμό ωοθυλακίων άντρου.