Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Αντάλυα έγινε το 4ο συνέδριο της Τουρκικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, με στόχο την ενημέρωση των κλινικών ιατρών σε θέματα αναπαραγωγής. Στο συνέδριο που γίνεται ανά διετία, διεθνείς προσκεκλημένοι μαζί με Τούρκους συνάδελφους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αμφιλεγόμενα θέματα, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συναποφασίσουν για τα επόμενα βήματα τη έρευνας στο χώρο της Ιατρικής της Αναπαραγωγής.

Η Τουρκική Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την προαγωγής της έρευνας στο χώρο της Αναπαραγωγικής Ιατρικής, την υιοθέτιση κλινικών πρακτικών βασισμένων σε αποδείξεις και την συνεργασία των επιστημόνων της αναπαραγωγής.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

High progesterone before the HCG triggering: does it decrease the success?

GnRH agonist triggering for final oocyte maturation in IVF