Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στη Θεσσαλονίκη, στις 14 – 16 Οκτωβρίου 2016, έγινε το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία.

Ομιλία μετά από προσκληση:

Εκτίμηση ωοθηκικών εφεδρειών