Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Θεσσαλονίκη έγινε η 7η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας [Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)]. Θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν οι νέες εξελίξεις στις δυνατότητες πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των HPV-σχετιζόμενων παθήσεων, η διαφαινόμενη αλλαγή στο μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο υπόδειγμα πρόληψης του τραχηλικού καρκίνου μέσω του τεστ Παπανικολάου, οι νέες προτάσεις για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση HPV-αλλοιώσεων σε όργανα εκτός του γεννητικού συστήματος, η αναγνώριση αυξημένου κινδύνου σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού, οι πρόσφατες αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών όσον αφορά στις ηλικίες και τους πληθυσμούς-στόχους για HPV-εμβολιασμό, η αναμενόμενη έγκριση κυκλοφορίας του νέου εννεαδύναμου HPV-εμβολίου, η πιθανή εμπλοκή του HPV σε παθογενετικούς μηχανισμούς στην κύηση, η σημασία του καπνίσματος και άλλων life-style παραγόντων όσον αφορά στην επάρκεια της ανοσιακής αντίδρασης του προσβαλλόμενου από τον HPV οργανισμού.

Διάλεξη μετά από πρσόκληση:

Eπηρεάζει η γεννητική HPV-λοίμωξη τις παραμέτρους του σπέρματος, την διαδικασία εμφύτευσης και την έκβαση της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης;