ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Lübeck, στη βόρεια Γερμανία, έγινε το τριήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η ομάδα Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας. Μια σειρά από διαλέξεις από καταξιωμένους ομιλητές από όλο το κόσμο καθώς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τόσο αυτών που ταξίδεψαν στην πόλη αυτη, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αλλά και αυτών που παρακολούθησαν διαδικτυακά.

Πρόγραμμα

Αντιπαραθέσεις:

Debate: is the ERA test useful in the modern ART practice? PRO Diana Valbuena Perilla, Spain Debate: is the ERA test useful in the modern ART practice? CON Efstratios Kolibianakis, Greece

Debate: Should we aim to achieve pregnancy in the fresh cycle in contemporary ART? PRO Peter Humaidan, Denmark Debate: Should we aim to achieve pregnancy in the fresh cycle in contemporary ART? CON Efstratios Kolibianakis, Greece

lubeck small.jpg