Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Sydney έγινε η συνάντηση ειδικών στην αναπαραγωγή από την Ασία και την Αυστραλία. Ανάμεσα στα θέματα πού συζητήθηκαν ήταν ο ρόλος της AMH, η θέση των ανταγωνιστών στη διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση, ο ρόλος της LH, το πρόβλημα της πτωχής ωοθηκικής απάντησης και οι σύγχρονοι τρόποι διέγερσης των ωοθηκών με χρήση μακράς δράσης FSH και ανταγωνιστών.

Στο συνέδριο αυτό, που κράτησε 2 μέρες, είχαν προσκληθεί ειδικοί στην αναπαραγωγή τόσο από την Αυστραλία και την Ασία αλλά και από την Ευρώπη και την Αμερική.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Have antagonists found their role in ovarian stimulation for IVF?

Ποιό είναι το μέλλον των ανταγωνιστών στην διέγερση των ωοθηκών με την καθολική πια παραδοχή ότι η αποτελεσματικότητα τους είναι ίση με αυτή των αγωνιστών?

The LH add back debate

Υπάρχει ρόλος για την LH στη διέγερση των ωοθηκών ή περιπλέκουμε τα πρωτόκολλα διέγερσης επιβαρύνοντας χωρίς λόγο τις γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση?