Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Η επιστημονική αυτή συνάντηση αφορούσε σε μια ομάδα δέκα ειδικών στο χώρο της αναπαραγωγής και έγινε με σκοπό την ανάλυση της κλινικής εφαρμογής της μακράς δράσης FSH.  

Η μακράς δράσης FSH (ELONVA) θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην διέγερση των ωοθηκών καθώς οδηγεί στην αντικατάσταση 7 ενέσεων κοινής FSH από μια μόνο ένεση FSH μακράς δράσης. Αναμένεται να εισαχθεί στην κλινική πράξη, το δεύτερο εξάμηνο του 2010.