Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στις 3 του Νοέμβρη, έγινε στην Κύπρο, η επίσημη παρουσίαση της μακράς δράσης FSH, του Elonva, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε από την MSD Κύπρου. Συζητήθηκαν οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώνει η διέγερση των ωοθηκών σήμερα, που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την φιλικότητα προς την ασθενή.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

GnRH Antagonist in Clinical Practice

Η συσσωρευμένη εμπειρία από την δεκάχρονη χρήση ανταγωνιστών στην διέγερση των ωοθηκών.