Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο κλινικό αυτό φροντιστήριο συμμετείχαν ιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή, από την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Στόχος του ήταν η πρακτική ενσωμάτωση της νέας μακράς δράσης γοναδοτροπίνης (ELONVA) στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Agonists vs antagonists

Η ιστορική διαδρομή της διέγερσης των ωοθηκών με την χρήση αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών.

Optimal Usage of the Antagonist Protocol in IVF with case studies

Η συσσωρευμένη εμπειρία από την δεκάχρονη χρήση ανταγωνιστών στην διέγερση των ωοθηκών.