Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο κλινικό αυτό φροντιστήριο συμμετείχαν ιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή, από την Αυστραλία, τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, και την Ελλάδα. Στόχος του ήταν η πρακτική ενσωμάτωση της νέας μακράς δράσης γοναδοτροπίνης (ELONVA) στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η επιστημονική συνάντηση διοργανώθηκε από την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του πανεπιστημίου Schleswig-Holstein, που ήταν από τις πρώτες κλινικές στην Γερμανία και στην Ευρώπη που χρησιμοποίησαν την μακράς δράσης FSH στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ημερίδα περιλάμβανε τόσο διαλέξεις όσο και μεγάλο αριθμό πραγματικών δύσκολων περιπτώσεων, που αφορούσαν στην χρήση των ανταγωνιστών της GnRH, και της μακράς δράσης FSH ELONVA.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Optimal Usage of the Antagonist Protocol in IVF

Η χρήση της μακράς δράσης FSH (ELONVA) είναι στενά συνδεδεμένη με την χρήση των ανταγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH) (Orgalutran - Cetrotide). Στην διάλεξη αυτή τονίζεται πέρα από τις τεχνικές εκείνες που βελτιστοποιούν τη χρήση των ανταγωνιστών, η ασύγκριτα μεγαλύτερη ασφάλεια τους σε σύγκριση με την χορήγηση των αγωνιστών στο συχνά χρησιμοποιούμενο μακρύ πρωτόκολλο.