Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το τελευταίο, για το 2011, κλινικό φροντιστήριο (COP - clinical observation program ), με στόχο την πρακτική ενσωμάτωση της νέας μακράς δράσης γοναδοτροπίνης (ELONVA) στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Συμμετείχαν ιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή, από την Ευρώπη αλλά και την Αμερική.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Agonists vs antagonists

Η ιστορική διαδρομή της διέγερσης των ωοθηκών με την χρήση αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών.

Optimal Usage of the Antagonist Protocol in IVF with case studies

Η συσσωρευμένη εμπειρία από την δεκάχρονη χρήση ανταγωνιστών στην διέγερση των ωοθηκών.