Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Rio de Janeiro πραγματοποιήθηκε το XII World Congress of Gynaecology and Obstetric. Στο συνέδριο αυτό η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, διοργάνωσε μια ειδική συνεδρίαση με τίτλο: The XXIst century fertility challenge: the female reproductive ageing.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

The evidence-based best stimulation protocol for elderly women