Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας (Special Interest Group Reproductive Endocrinology) της Ευρωπαικής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) διοργάνωσε στη Ρώμη ένα συνέδριο αποκλειστικά εστιασμένο στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών με τίτλο Polycystic Ovary Syndrome: a new look at an old subject".

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με την διάγνωση του συνδρόμου, την αιτιολογία του, την επίτευξη και διατήρηση εγκυμοσύνης σε γυναίκες με PCOS όπως επίσης παρουσιάσεις σχετικά με προβλήματα που σχετίζονται με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών πέραν της αναπαραγωγής.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Agonist triggering and avoiding OHSS