Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του 2010, που απευθύνονταν αποκλειστικά σε ειδικούς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη η κοριφολιτροπίνη. Η κοριφολιτροπίνη ή μακράς δράσης FSH, είναι μια σημαντική εξέλιξη στο χώρο της αναπαραγωγής που βοηθάει στην απλοποίηση της διέγερσης των ωοθηκών.

Μια μόνο ένεση κοριφολιτροπίνης αντικαθιστά 7 ενέσεις FSH. Έτσι η γυναίκα που υποβάλλεται σε διέγερση των ωοθηκών κάνει μια ένεση τις πρώτες 7 μέρες της θεραπείας. Περίπου στο 1/3 των γυναικών δεν θα απαιτηθεί άλλη ένεση και η γυναίκα θα προχωρήσει σε ωοληψία.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Integrating GnRH Antagonist Protocols Into Practice

Πόσο οι ανταγωνιστές έχουν αλλάξει την κλινική πράξη τα τελευταία δέκα χρόνια όσον αφορά στην ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και στην αποτελεσματικότητα της.

Integrating New Protocols Into Practice

Παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων για την κοριφολιτροπίνη, την μακράς δράσης FSH. Ενδείξεις, αντενδείξεις, τρόπος χρήσης.