Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Το διεθνές αυτό συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στην διάρκεια του ανασκοπήθηκαν και συζητήθηκαν όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα στο χώρο της Αναπαραγωγής, οι νέες και οι μελλοντικές εξελίξεις.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Low ovarian reserve: There are still some better protocols

Μπορούν να βοηθηθούν οι γυναίκες που παρουσιάζουν χαμηλό αριθμό ωαρίων μετά από διέγερση για εξωσωματική γονιμοποίηση? Στο χώρο της υπογονιμότητας υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι η αντιμετώπιση της πτωχής απάντησης των ωοθηκών. Έχουν προταθεί πολλά σχήματα θεραπείας, λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκα, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει σήμερα μια καθολικά αποδεκτή αντιμετώπιση των γυναικών αυτών από την επιστημονική κοινότητα. Η μόνη παρέμβαση για την οποία υπάρχουν αποδείξεις ότι αυξάνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης είναι η χορήγηση αυξητικής ορμόνης κατά την διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών.

Optimization of antagonist cycles

Παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων για την διέγερση των ωοθηκών με ανταγωνιστές, λαμβάνοντας υπόψιν την συσσωρευμένη εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας μετά την εισαγωγή τους στην κλινική πράξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατεύθυνση στην οποία κινείται η διέγερση των ωοθηκών σήμερα είναι η απλοποίηση των σχημάτων θεραπείας και η φιλικότητα προς την ασθενή. Χρόνιες πρακτικές όπως η χορήγηση αγωνιστών, που συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο χρόνο θεραπείας, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης, αργά αλλά σταθερά, εγκαταλείπονται. Οι ανταγωνιστές οδηγούν σήμερα στην επίτευξη εγκυμοσύνης πιο απλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.