Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο Daios Cove, έγινε το διεθνές συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής με τίτλο "Imaging in Reproductive Medicine". Το συνέδριο παρείχε την δυνατότητα σε κλινικούς στο χώρο της αναπαραγωγής από όλο το κόσμο να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για θέματα αναπαραγωγής, να ανταλλάξουν ιδέες και γνώμες και να εκπαιδευτούν μέσα από συνεδρίες ανακοινώσεων, διαλέξεις, συμπόσια και στρογγυλές τράπεζες.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

The role of progesterone in the late follicular phase