Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

 Το διεθνές αυτό συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στην διάρκεια του ανασκοπήθηκαν και συζητήθηκαν όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα στο χώρο της Αναπαραγωγής, οι νέες και οι μελλοντικές εξελίξεις.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Evidence based management of poor ovarian response in IVF

Η αντιμετώπιση της πτωχής απάντησης των ωοθηκών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Πολλά προβλήματα, ωστόσο, στον ορισμό της πτωχής απάντησης, στον σωστό σχεδιασμό των απαραίτητων μελετών και στον μικρό αριθμό ασθενών που τελικά συμμετέχουν σε αυτές, οδηγεί συχνά σε σύγχυση για την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας τόσο τους ειδικούς και πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Στην διάλεξη αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος αυτού βασισμένη μόνο σε ισχυρές αποδείξεις, όπου αυτές υπάρχουν.

Recent advances in GnRH antagonist protocols

Η εισαγωγή των ανταγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών στην εξωσωματική γονιμοποίηση οδήγησε στην απλούστευση του τρόπου διέγερσης των ωοθηκών για τις ασθενείς. Από την πλευρά των ιατρών, ωστόσο, τέθηκαν νέα ερωτήματα και έπρεπε να λυθούν προβλήματα που δεν υπήρχαν στο μακρύ αγωνιστικό πρωτόκολλο που για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η πρόκληση αυτή που δημιούργησαν οι ανταγωνιστές ανανέωσε την διέγερση των ωοθηκών και οδήγησε στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της.