Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στη Θεσσαλονίκη, στη κλινική Γένεσις, διοργανώθηκε το Πρόγραμμα Κλινικής Παρακολούθησης (Clinical Observation Program) από την μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α' Μαιευτικής/Γυναικολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 21 και 22 Οκτώβρη 2013.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 18 ιατροί αναπαραγωγής από διάφορες χώρες: Ισπανία, Ιρλανδία, Σερβία, Ουκρανία, Εσθονία, Βραζιλία, Σιγκαπούρη, Ιράν και Κύπρο. Το διήμερο πρόγραμμα διαλέξεων αφορούσε στις νεώτερες τεχνικές διέγερσης των ωοθηκών τόσο σε γυναίκες με φυσιολογικές ωοθήκες αλλά και σε γυναίκες με πτωχό ωοθηκικό δυναμικό.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

*Best Practice in Antagonist Stimulation for IVF

Antagonist Case Studies

Is it Still Acceptable to Recognize OHSS as a Complication of Ovarian Stimulation?

Practice Integration of Patient Friendly Ovarian Stimulation - Case Studies*