Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Η επιστημονική συνάντηση διοργανώθηκε από την Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του πανεπιστημίου Schleswig-Holstein, που ήταν από τις πρώτες κλινικές στην Γερμανία και στην Ευρώπη που χρησιμοποίησαν την μακράς δράσης FSH στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν ιατροί που ασχολούνται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από την Ρωσία, περιλάμβανε τόσο διαλέξεις όσο και μεγάλο αριθμό πραγματικών δύσκολων περιπτώσεων, που αφορούσαν στην χρήση των ανταγωνιστών της GnRH και της μακράς δράσης FSH ELONVA.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Optimal Usage of the Antagonist Protocol in IVF

Η χρήση της μακράς δράσης FSH (ELONVA) είναι στενά συνδεδεμένη με την χρήση των ανταγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH). Στην διάλεξη αυτή τονίζεται πέρα από τις τεχνικές εκείνες που βελτιστοποιούν τη χρήση των ανταγωνιστών, η ασύγκριτα μεγαλύτερη ασφάλεια τους σε σύγκριση με την χορήγηση των αγωνιστών στο συχνά χρησιμοποιούμενο μακρύ πρωτόκολλο.