Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Lubeck, στη βόρεια Γερμανία, στην πανεπιστημιακή κλινική του Schleswig Holstein πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική διημερίδα σε ιατρούς από την Βραζιλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουκρανία, και την Γερμανία. Η εκπαίδευση των ιατρών που ασχολούνται με την αναπαραγωγή είναι ίσως το πιο βασικό βήμα για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τόσο διαλέξεις αλλά και πρακτική επίδειξη νεότερων τεχνικών στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Best Practice in Antagonist Stimulation for IVF

Τι πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός ιατρός για τους ανταγωνιστές, που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διέγερση των ωοθηκών την τελευταία δεκαετία.

Poor Response in Ovarian Stimulation

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα σήμερα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Elonva®: Phase II & III

Τι προηγήθηκε από επιστημονικής πλευράς της εισαγωγής της μακράς δράσης FSH στην κλινική πράξη