Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στα τέλη Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο η εκπαιδευτική αυτή εκδήλωση για τους ειδικούς στην αναπαραγωγή από την Ουκρανία αλλά και από την Ρωσία. Συζητήθηκαν θέματα όπως η πρόληψη του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, η χρήση των αναλόγων της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών και της της ωχρινοτρόπου ορμόνης στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση, τόσο από την πλευρά της αποτελεσματικότητας αλλά και από την φάρμακο-οικονομική πλευρά.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

The evidence on the use LH, effect of LH on the results of IVF/ICSI.

Η χρήση της ωχρινοτρόπου ορμόνης γίνεται σε εκτεταμένη κλίμακα κατά την διέγερση των ωοθηκών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα στα οποία θα μπορούσε να βασίζεται μια τέτοια παρέμβαση και η χρήση της είναι καθαρά εμπειρική. Η διάκριση ανάμεσα σε παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από δεδομένα και σε αυτές που βασίζονται σε αναπόδεικτες ιδέες, είναι ουσιώδης στην Ιατρική της Αναπαραγωγής, εάν επιθυμούμε να προσφέρουμε στα ζευγάρια την πιο αποτελεσματική αλλά και ταυτόχρονα την πιο απλή και φιλική θεραπεία.