Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Ηράκλειο έγινε το διεθνές συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, στο οποίο συζητήθηκαν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

How aggressive we need to be with luteal phase support. Progesterone, Estrogen,GnRH agonists or hCG?