Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Ελσίνκι διοργανώθηκε από την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος “Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής” της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) ένα σεμινάριο που παρακολούθησαν πάνω από 150 άτομα από όλη την Ευρώπη με τίτλο: “Old and new in reproductive endocrinology”

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Luteal phase insufficiency