Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Ο σκοπός αυτού του συμποσίου ήταν η παροχή μιας γενικής επισκόπησης των μοριακών μηχανισμών γήρανσης στον άνθρωπο και σε ζωικά μοντέλα. Αυτό έγινε εφικτό με μια εστιασμένη προσέγγιση της φυσιολογίας του ωαρίου και της ωοθήκης και των παραγόντων που εμπλέκονται στην γήρανση.

Ταυτόχρονα έγινε μια σύνοψη των παρόντων κλινικών και θεραπευτικών λύσεων στην διατήρηση της γονιμότητας κατά την γήρανση και της συσχέτισης ανάμεσα στην γονιμότητα και την μακροζωία.

Διαλέξεις μετά από πρόσκληση:

Αυξητική ορμόνη και πτωχή ωοθηκική απάντηση

Αποτελεί η συγχορήγηση αυξητικής ορμόνης και γοναδοτροπινών μια αξιόπιστη μέθοδο για την αύξηση της πιθανότητας εγκυμοσύνης σε γυναίκες με πτωχή απάντηση στη διέγερση των ωοθηκών?