Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Σε αυτή την διήμερη συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Μονάδα Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής και το κέντρο εξωσωματικής “Βιογένεσις”, δόθηκε μια σειρά διαλέξεων σε επισκέπτες από διάφορες χώρες του κόσμου, που ήλθαν για να ανταλλάξουν απόψεις αλλά κυρίως για να δουν τον τρόπο λειτουργίας μιας διεθνώς αναγνωρισμένης μονάδας αναπαραγωγής.

Ιατροί από τον Καναδά, την Ισπανία, την Κύπρο, την Γερμανία, την Βραζιλία, την Ουκρανία, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο καθημερινά θέματα στον χώρο της αναπαραγωγής αλλά και δύσκολες περιπτώσεις ασθενών, για τις οποίες δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις σήμερα στην βιβλιογραφία.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Which analogue should we use in 2010 for premature LH surge suppression?

Τι θα πρέπει να έχει υπόψιν του ο κλινικός στην επιλογή αναλόγου για την διέγερση των ωοθηκών? Στην παρουσίαση αυτή έγινε μια συγκριτική αναφορά ανάμεσα σε αγωνιστές και ανταγωνιστές της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών, συνοψίζοντας την εμπειρία 24 ετών από την χρήση αγωνιστών και αυτήν 11 ετών από την χρήση ανταγωνιστών. Μέσα από όρους ασφάλειας, αποτελεσματικότητας αλλά και φιλικότητας προς την ασθενή η χρήση των ανταγωνιστών ως αναλόγου εκλογής είναι προφανής.