Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Σε αυτή την διήμερη συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Μονάδα Αναπαραγωγής της Ά Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής και το κέντρο εξωσωματικής Βιογένεσις, δόθηκε μια σειρά διαλέξεων σε επισκέπτες από διάφορες χώρες του κόσμου, που ήλθαν για να ανταλλάξουν απόψεις αλλά κυρίως για να δουν τον τρόπο λειτουργίας μιας διεθνώς αναγνωρισμένης μονάδας αναπαραγωγής.

Ιατροί από τον Καναδά, την Ισπανία, την Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, την Κίνα, την Γαλλία, την Ρωσία, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο καθημερινά θέματα στον χώρο της αναπαραγωγής αλλά και δύσκολες περιπτώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις στην βιβλιογραφία.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

Which analogue should we use in 2010 for premature LH surge suppression?

Τι θα πρέπει να έχει υπόψιν του ο κλινικός ιατρός στην επιλογή αναλόγου για την διέγερση των ωοθηκών? Στην παρουσίαση αυτή έγινε μια συγκριτική αναφορά ανάμεσα σε αγωνιστές και ανταγωνιστές της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών, συνοψίζοντας την εμπειρία 24 ετών από την χρήση αγωνιστών και αυτήν 11 ετών από την χρήση ανταγωνιστών. Μέσα από όρους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αλλά και φιλικότητας προς την ασθενή η εκλογή των ανταγωνιστών ως αναλόγου εκλογής είναι προφανής.