Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Αθήνα διοργανώθηκε από την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος “Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής” της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας ένα σεμινάριο που παρακολούθησαν πάνω από 130 άτομα από όλη την Ευρώπη με τίτλο: “Taking up the multifaceted challenge of female reproductive ageing”.

Ομιλία μετά από πρόσκληση:

Can ovarian response be improved in women with a low reserve?