Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Ρώμη έγινε στις αρχές του Οκτώβρη το διεθνές ετήσιο συμπόσιο αναπαραγωγής της Technobios Procreazione με προσκεκλημμένους από την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Στα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονταν η πρόβλεψη επίτευξης εγκυμοσύνης στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή λαμβάνοντας υπόψην τόσο την ποιότητα των εμβρύων όσο και των σπερματοζωαρίων.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

How to predict success in ART. Number of eggs: few are better