Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στη Βαρκελώνη διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας ένα ειδικό συνέδριο με σκοπό την επίσημη παρουσίαση των οδηγιών της Εταιρείας για την διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση, μιας εντατικής προσπάθειας συστηματοποίησης της γνώσης γύρω από την διέγερση των ωοθηκών που κράτησε μια διετία.

Διάλεξη μετά από πρσόκληση:

Other and new options for LH peak suppression?

Ποιές εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για την καταστολή της LH εκτός από τα ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών?

Monitoring the ovaries during stimulation. from start to finish: progesterone, estradiol, ultrasound.

Τι κερδίζει η γυναίκα που υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση από την παρακολούθηση, στην διάρκεια της διέγερσης, των επιπέδων της προγεστερόνης, της οιστραδιόλης και της ανάπτυξης των ωοθυλακίων?