Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Αμβούργο έγινε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην ωχρινική φάση, στην φάση δηλαδή του κύκλου της γυναίκας κατά την οποία θα συμβεί η εμφύτευση.

Διάλέξεις μετά από πρόσκληση:

Debate: are gene expression arrays reliable and valid in assessing endometrial receptivityd in assessing endometrial receptivity¨d in assessing endometrial receptivityd in assessing endometrial receptivity¨?

PRO - José Antonio Horcajadas Almansa, Spain CON - Efstratios Kolibianakis, Greece

Late follicular phase progesterone rise: shall we really screen for it?